Skip to the content

Privacy Policy

Qoffy Coffee Concepts
De Greune 23
7483 PH Haaksbergen
BTW NL850558281B01
KVK 52699684
085 - 047 52 75
info@qoffy.nl

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Qoffy Coffee Concepts (hierna tezamen aangeduid als: “Qoffy Concepts”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Qoffy Concepts aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Qoffy Concepts. Qoffy Concepts kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Qoffy Concepts kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Qoffy Concepts garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Qoffy Concepts behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Qoffy Concepts is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Privacy

Qoffy Concepts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Zoekopdrachten

Via deze website kunt u zoeken naar informatie. De zoekopdrachten worden niet bewaard.

Zowel de disclaimer als de privacy statement zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Bezoekadres

De Greune 23
7483 PH Haaksbergen

Postbus 82
7480 AB Haaksbergen

085 047 52 75

info@qoffy.nl

 

Koffiedepots en service

Soest

Winterswijk

Heerenveen

Direct contact

Ja, ik wil koffie

Onze adviseurs geven je graag gratis en vrijblijvend persoonlijk advies